Att köpa valp från oss

Välkommen att höra av dig om du har ett stort intresse för retrieverjakt och/eller jaktprov samt är beredd att lägga ner ett seriöst arbete på din hund.

Eftersom vi själva är mycket jaktintresserade använder vi enbart jaktlinjer i vår avel. Hälsa, mentalitet och arbetsegenskaper har hög prioritet.

Valparna föds upp i hemmiljö. Vi följer SKKs grundregler och rekommendationer för uppfödning.
Vi värdesätter att ha mycket kontakt med våra valpköpare. Vi har regelbundna, kostnadsfria kullträffar under valp- och unghundstiden. Kontakten med valpköparna är en viktig del i utvärderingen av avelsarbetet.

Vi vill att alla hundar från oss HD/AD röntgas och helst även ögonlyses.

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt vid valet av valpköpare.

Pris: 24.000 SEK inkl moms.