Springbank
(uttal)

Besök på destilleriet


Campbeltown

Från början var Springbank en bondgård som hade ett illegalt destilleri. 1828 fick de licens och Archibald Mitchell anses vara dess grundare. Destilleriet är unikt nog fortfarande familjeägt. Springbank lade ner produktionen mellan 1926 och 1935 på grund av sämre tider i samband med depressionen. Att Springbank klarade att starta upp igen då flertalet destillerier i Campbeltown gick omkull tros bero på duktig och målmedveten ledning samt det faktum att Springbank inte var lika kraftig i smaken som andra whiskys från halvön. Springbank hade även ett mycket gott rykte vilket säkert också bidrog. Under andra världskriget lyckades de hålla igång produktionen om än i något mindre skala. 1960 valde man att inte fortsätta att mälta sitt eget korn då tillgången på korn minskade samt att det inte ansågs lönsamt. 1992 kom dock mältningsavdelningen på Springbank igång igen efter en omfattande restaurering. De ville få bättre kontroll och säkerställa kvalitén. Kornet de började använda sig av var också från lokala gårdar, det utgör dock en mindre del idag.

I början på 70-talet började Springbank destillera en rökigare whisky, Longrow och 1997 en orökt whisky som kommer att heta Hazelburn. De är båda namngivna efter gamla Campbeltowndestillerier. Där Longrow Distillery en gång låg ligger nu Springbanks parkeringsplatser. Samtliga whiskys görs i samma utrustning på Springbank men destilleras olika många gånger, Longrow destilleras två gånger, Springbank två och en halv (se nedan) och Hazelburn tre. Att producera tre så olika whiskys i samma utrustning är svårt och det är skickligt att lyckas så bra som de gjort. Longrow har getts ut som 10-åring varje år men kommer inom något år att komma ut som 14-åring och 18-åring. Hazelburn som kommer att ha mildare karaktär, motsvarande lowland, har ännu inte kommit ut i någon utgåva men beräknas nå hyllorna om några år antingen som 8-åring eller som 10-åring. Blendedsorter som de ger ut är Campbeltown Loch som finns som 5-åring och 21-åring samt Mitchell´s 12-åring.

Springbank har alltid hållit hårt på det traditionella och gör nästan allt på plats. Att färga whiskyn eller kylfiltrera har aldrig varit aktuellt. Mycket lite har genomgått modernisering och det jobbar för närvarande cirka 30 personer inom företaget. Produktionen ligger på en fjärdedel av dess kapacitet och de vill heller inte öka kapaciteten och börja konkurrera med större destillerier utan håller sig till en mer exklusiv produktion.
Liksom Laphroaigs 'Friends' och Ardbegs 'Committee' har Springbank startat en förening för entusiasterna. Medlemskapet kostar £50 årligen och ger förmåner som möjlighet att köpa specialutgåvor, gratis rundturer på destilleriet och rabatter på kläder och whisky.
Missa inte 'slottswhiskyn' när ni besöker Skottland. Dessa finns att köpa på bland annat slotten Stirling Castle och Edinburgh Castle. Det är nämligen specialutgåvor av Springbank som tillverkas exklusivt för slotten.

Allmänt: Springbank är whiskyregionen Campbeltowns hjärta och ett av de populäraste destillerierna i Skottland.
Karaktär Springbank: Fyllig smak med sälta, kokos och torv.
Karaktär Longrow: Intensiv rök, pepprig, malt och sälta. Medellång eftersmak.

Springbank tar sitt vatten ur Crosshill Loch från berget Ben Ghuileans sluttningar. Smältvattnet som är mjukt och torvrikt anses vara viktigt för whiskyns slutliga smak. Kornet tas huvudsakligen från olika leverantörer i Skottland och för närvarande används en stor del Optic. En mindre del av det korn som används kommer från lokala leverantörer. Kornet mältas i destilleriets egna mältningsanläggning som återstartades 1992. Två personer handvänder kornet i åtta-timmarsskift. Årligen mältas 25 ton. Över 50 ton torv köps in från Tomintoul årligen. Springbanks korn torkas sex timmar med torvrök och 18 timmar med oljelåga och får en rökstyrka på 15 ppm. Hazelburn röks 24-30 timmar ovan oljelåga och har således 0 ppm. Longrow som har en intensiv rökighet och konkurrerar med Islays tuffingar röks hela 50 timmar ovan torvrök och destilleriet uppger en styrka på hela 50 ppm.

Springbanks mäskkar är över 100 år, rödmålat, utan lock och tar 2 1/2 ton åt gången. Fem jäskar i svenskt lärkträ tar vardera 21.000 liter och processen med jäsningen tar cirka 48 timmar. De tre pannorna som är lökformade med breda halsar. Första pannan är en klassisk mäskpanna som är uppvärmd både med interna ångrör men även med en direkt låga. Lågan under gör att de liksom Glenfarclas använder kedjemattor, 'rummagers', för att skrapa loss den karamellisering som uppstår på insidan. De övriga två pannorna är spritpannor och är uppvärmda med interna ångrör. Longrow dubbeldestillerar spriten medan Hazelburn destillerar tre gånger. Springbanks destillering är lite mer komplicerad och de säger att de destillerar 2 1/2 gång. Förenklat kan man säga att de återdestillerar en del av destillatet från spritpannan en gång till med det som kommer från mäskpannan. Råspriten lagras på framförallt nya och använda sherry och bourbonfat men även en del rom, port och madeirafat används i mindre utsträckning. Faten förvaras i sex lagerhus på plats. Några av husen är av klassisk 'Dunnage' modell där besökare får gå runt och känna på atmosfären. Springbank har en egen buteljeringsanläggning som även nyttjas för Cadenheads buteljeringar. Buteljeringsanläggningen ligger i ett ombyggt lagerhus och ett dussin människor granskar flaskorna för hand för att säkra kvalitén. Kapaciteten för anläggningen ligger på 750.000 liter per år men de väljer att producera runt 170.000 liter. Produktionspersonalen, sex för närvarande, jobbar i skift och driver först mältningen under några månader för att sedan jobba med mäskning och destillering.

Springbank Distillers Ltd
85 Longrow
Campbeltown
Argyll
PA28 6EX
Skottland

Tel: +44 (0) 1586 552009
För besök: +44 (0) 1586 552085.
Fax: +44 (0) 1586 553232
eMail: info@springbankwhisky.com
eller tours@jandamitchell.com för besök.

Besökare: Från Glasgow tar det cirka tre-fyra timmar med bil. Möjlighet finns även att ta färja via Isle of Arran (www.calmac.co.uk). Det går även bussar som tar ca 4,5 timmar. (www.westcoastmotors.co.uk). Öppet april - september, mån - tors. Guidade turer som kostar £3. Mycket bra tur med god inblick i Springbanks historik och traditionstyngda produktion. Ring i förväg för guidade turer.

Distillery Manager: Frank MacHardy

Ägare: J & A Mitchell & Co Ltd (Styrelseordföranden, Hedley Wright, är i rakt nedstigande led släkt med grundaren Archibald Mitchell)

Hemsida: http://www.springbankdistillers.com/

Destilleribesök på Springbank

Whiskyguiden har besökt Springbank Distillery i Campbeltown. Campbeltown har för närvarande 5.000 invånare och inhyser tre destillerier. Staden som en gång var Skottlands storproducent av whisky och det självklara valet för whiskyhandlare i Glasgow. I mitten på 1850-talet blomstrade Campbeltown med 34 destillerier på plats varav 32 i drift. Staden var faktiskt den rikaste i Storbritannien sett per capita just på grund av whiskyn. Nedgången kom snabbt och resolut, 1926 fanns endast tre kvar. Orsaken till nedgången är omdebatterad men vår guide för dagen hävdar bestämt att den troligaste orsaken vara att järnvägen byggdes i Highlands vilket underlättade transporter och således konkurrerade ut whiskyn från Campbeltown. Flertalet byggnader finns som vittnar om den tiden, busstationen är gamla Ben Mhor Distillery och bara på andra sidan gatan från nystartade Glengyle står ett "industrial centre" som visar sig vara gamla Hazelburn Distillery.
Sett över de senaste tio åren har Campbeltown expanderat enligt guiden och nu är det framförallt turistnäringen tillsammans med fisket och jordbruket som sysselsätter befolkningen.
När vi kommer till destilleriet har det inte varit i drift på någon månad då det endast går några månader per år. Detta på grund av att de växelvis kör på nya Glengyle och Springbank/Longrow/Hazelburn. De gjorde tidigare 70% springbank, 20% Longrow och 10% Hazelburn på Springbanks destilleri. Nu har de ändrat till 60% Springbank, 20 % Longrow och 20% Hazzelburn. 50 personer jobbar för närvarande på Springbank Distillers, varav 33 i själva whiskyproduktionen. De har alltid haft en ambition att göra det mesta enligt traditionella metoder och med lokala produkter. Det enda som köps in utifrån är faten och en del av kornet.
Kornet kommer från Green Merchants i Leith och de tar det i sin tur från sydöstra delarna av Skottland. Majoriteten skall komma från Skottland enligt specifikationer från Springbank. Ifjol sådde en lokal bonde korn (Beer Barley) och det kommer att mältas och bli whisky under de närmaste åren. Kornet som kommer till Springbank fylls på i en av deras två Storage Bins som rymmer 10 respektive 12 ton.
Vår tur börjar i mältningsanläggningen där vi förevisas de två mältningsgolven, det övre håller för närvarande på att bytas då slitaget är stort. 220 ton korn passerar igenom varje år och tillsammans ryms 22 ton varje gång. Kornet blötläggs först i 35 timmar för att nå 47% fuktighet. Där ligger det i cirka sex dagar. Kornet vänds fyra gånger för hand varje dag vilket håller personalen i trim enligt guiden. Tre ton försvinner under mältningen och kvar är 19 ton. De omkring 16-18% som de tappar under mältningen är ineffektivt men vilket guiden snabbt konstaterar att det är det traditionella sättet att mälta kornet samt att det sysselsätter en hel del personer vilket är bra för samhället. De tillämpar en viss jobbrotation på destilleriet och på mältningsgolvet jobbar 2 personer i tvåmannaskift 24 timmar om dygnet. Det mältade kornet fyller sedan deras 10 Malt Bins där det ligger i tre veckor innan det når kvarnen.
När vi fortsätter vidare mot Kölnan där det mältade kornet skall torka passerar vi torvlagret som ligger utanför. Det skall användas snart och bör bli lite mer fuktigt för den perfekta rökutvecklingen. Det kommer åtta km från Campbeltown. Vi går längs en lång stege rakt upp och tittar in i kölnan som är helt mörk, de två glödlamporna som kämpar i mörkret hjälper inte mycket. Man ser en vit linje längs kanten där man ser hur djupt kornlagret är. Under torkningen av kornet så tar personalen på sig skyddsutrustning och går in och vänder på kornet så att det skall bli ordentligt torrt. Vi förstår att det måste tillhöra det varmare av uppdrag när vi ser skyddsutrustningen. En kraftfull fläkt sitter invid kölnan för att ordentligt driva igenom varmluften och röken. Springbank tillhör dem som använder både torv och oljebrännare för att torka kornet. Vid Springbanks whisky används torv som bränsle i sex timmar innan de kopplar på oljebrännaren för att generera varmluft under 24 timmar. När de tillverkar Longrow torkas kornet under två dygn med torvrök. Deras senaste whisky, Hazelburn, har bara varmlufttorkat korn.
Vi promenerar vidare upp till toppen av kvarnen där vår duvrädde guide försäkrar oss om att vi får titta själva om det är några duvor där. Idag visar det sig att det är lugnt men med tanke på den mängd fågelspillning som ligger överallt så borde det vara ett problem för dem. Deras "dresser", som sorterar bort smuts och större partiklar från kornet, uppges vara 130 år gammal. Och efter en snabb anblick blir man förundrad över att den överhuvudtaget fungerar. Det finns tre nivåer på denna del. Först fylls "dressern" med korn via en trähink som tippar över när den är full (datorisering och modernitet ligger låångt bort). För att fylla mäskkaret, en "mash" behöver hinken tippa cirka 100 gånger. Därefter sorteras de större partiklarna bort innan det hamnar på nedersta nivån där kvarnen maler det. Kvarnen, en Porteus Malt Mill, kommer ursprungligen från Leeds är likt mycket annat på Springbank, mycket gammal och har två roterande kvarnhjul. Trots den ålderstigna utrustningen så behövs knappt något underhåll enligt guiden. Det var onekligen ordentligt material förr.
Mäskkaret som Springbank tror vara originalet är intensivt rödfärgat, i gjutjärn och öppet. Det tar 3.000 gallons. De ändringar som gjorts är att de bara flyttat upp det en bit från golvet.

Copyright
Jörgen & Anita Norrblom

Design
Webbans Illustrationer 2005