Convalmore Distillery

Destilleriet grundlades den 2 juni 1893 av Convalmore-Glenlivet Distillery Company Limited. Är 1904 förvärvades det konkursdrabbade destilleribolaget av blandningsbolaget W.P.Lowrie & Company Limited för 6.000 pund. Stora delar av destilleriet förstördes vid en brand 1909, men det återuppbyggdes redan året därpå. I vissa sammanhang anges därför 1910 som året för destilleriets grundande. År 1910 påbörjades också experimentverksamhet med maltwhiskydestillation i bottenkolonn. För ändamålet hade man bland annat installerat en mycket stor patentpanna som i ett kontinuerligt flöde kunde destillera hela 2.270 liter mäsk varje timme. Experimentet slog dock inte väl ut, eftersom den nydestillerade spriten märkligt nog mognade olika fort sedan den hamnat på fat. Försöken avbröts därför fem år senare och destillationskolonnen avlägsnades. Destilleriet fördes in under Scottish Malt Distillers förvaltning 1930 sedan det förvärvats av Distillers Company Limited.
Convalmore Distillery utökades från två till fyra kittelpannor vid en renovering som genomfördes 1964, och det drevs därefter på licens av W.P.Lowrie & Company Limited. Convalmore lades i malpåse 1985, och 1992 såldes destilleriområdet till William Grant & Sons Limited, som nu använder Convalmores gamla förträffliga lagerhus till lagring av sin egen whisky.
Vattnet togs ur källor i Conval Hills, efter vilka destilleriet också har sitt namn.
Nästan all Convalmores maltwhisky används till blandning, och lagren sinar nu fort. Convalmore single malt hör idag till de mer sällsynta maltwhiskysorterna. Maltwhiskyn, som år 2003 lanserades i den numera avslutade serien Rare Malts Selection, buteljerades även år 2005 av Diageo i den nya serien Special Releases.

På The Whisky Exchange finns flera olika versioner av Convalmore, från 275 till 600 pund.