Coleburn Distillery

Destilleriet grundlades 1897 i Longmorn, som ligger cirka elva kilometer från Elgin, av blandningsbolaget John Robertson & Son Limited. Destilleriet, som liksom många andra designades av den berömde destilleriarkitekten Charles Doig, köptes 1916 av Clynelish Distillery Company Limited, ett bolag gemensamt ägt av koncernen Distillers Company Limited, finansmannen John Risk och blandningsbolaget John Walker & Sons Limited. År 1925 övertogs Coleburn av Distillers Company Limited (DCL) och drevs på licens av bolaget J. & G. Stewart Limited (ett dotterbolag till DCL som svarade för blandning och marknadsföring av Andrew Usher's blandwhisky) med säte i Edinburgh. År 1930 övertogs destilleriet av Scottish Malt Distillers i samband med DCL:s förvärv av Clynelish Distillery Company, och Coleburn ägs nu av Diageo plc.
Under sina tidiga år var Coleburn Distillery något av en experimentverkstad där många olika slags produktionstekniker testades under branschens storhetstid. Under senare delen av 1950- och början av 1960-talet genomfördes en del ombyggnads- och renoveringsarbeten, bland annat byggdes mäskhuset om. I de två kittelpannorna installerades även nytt värmesystem varvid indirekt ångvärme och nya moderna tubkondensorer ersatte den gamla koleldningen och de vindlande spiral-värmeväxlarna. Destilleriet togs ur produktion och lades i malpåse 1985, och sju år senare avregistrerades destillerilicensen. I mitten av 90-talet fanns planer på att konvertera byggnaderna till bostäder men det stötte på motstånd lokalt. 2004 köptes destilleriet av två bröder, Dale och Mark Winchester som fick tillstånd 2010 att omvandla området till ett underhållningscenter med bl a hotell och spa.
Processvattnet togs från källan Glen Burn vid Glen of Rothes.
Maltwhiskyn Coleburn är nu sällsynt och förekommer ytterst sparsamt, främst hos oberoende buteljeringsföretag. Whiskyn tappades dock år 2000 av United Distillers & Vintners i den nu avslutade samlarserien Rare Malts Selection. Maltwhiskyn Coleburn är i stilen torr och fruktig med en svag rökighet.