Clydesdale Distillery

Destilleriet byggdes av Robert Montgomery 1825 i byn Wishaw som ligger i floden Clydes dalgång. Redan från starten hyrdes det ut genom licens till Patrick Chalmers. Kort tid därefter efterträddes Chalmers av bolaget Todd & Paterson i samarbete med Alexander Jack & Robert Strachan. År 1848 övertogs destilleriet på nytt av Chalmers i det nybildade bolaget Patrick Chalmers Wishaw Distillery Companv. Sedan Patrick Chalmers avlidit 1855 övertogs destilleriet av hans svärson J. Munro Mackenzie. Mackenzie installerade kommunalt vatten. Under Mackenzies styre gick destilleriet mycket bra, och maltwhiskyn Clydesdale fick ett gott rykte.
Destilleriet hade fyra spannmålsmagasin, åtta mältningsgolv och tre kölnor. Torven till grönmaltsrökningen skars på den förnämliga torvmossen Greenhead Moss. Destilleriets mäsktunna rymde drygt 68.000 liter. Fyra jäskar på vardera 82.000 liter supplerade fyra kittelpannor av olika storlek, den minsta rymde 4.500 liter och den största 23.000 liter. Clydesdale hade också ett eget tunnbinderi och sysselsatte hela 40 destilleriarbetare och fem excisemän.
År 1894 bildades destilleribolaget Clydesdale Distillery Company Limited. När Scottish Malt Distillers bildades 1914 ingick Clydesdale som ett av destillerierna i koncernbildningen. Fem år senare, i samband med att Distillers Company Limited (DCL) övertog Scottish Malt Distillers togs Clydesdale ur produktion. Lagerbyggnaderna användes dock ända fram till i början av 1980-talet. Sedan bryggerikoncernen Guinness plc köpt DCL, beslöt man att riva destilleriet 1988. Idag ligger ett köpcentrum på den gamla destilleritomten.
När Alfred Barnard under sitt besök frågade destillericiceronen varifrån processvattnet kom fick han följande uttömmande svar: "The water used in this Distillery comes frorn the Cambusnethans peat-moss, a natural burn in the hills, where wild flowers and heather grow in rich profusion." Senare övergick man dock till att använda det kommunala vattnet från Glasgows vattenreservoar Loch Katrine.
Årsproduktionen uppgick till 773.000 liter trippeldestillerad låglandsmaltwhisky. Whiskyn lagrades på 3.500 ekfat i de tio lagerhusen. Barnard rapporterade att han vid sin inspektion av destilleriets tunnbinderi "also noticed upwards of 100 Sherry Butts just imported from Spain". Clydesdale Distillerys maltwhisky såldes traditionellt under namnet "Clydesdale".

En svensk importör har tagit upp namnet Clydesdale.