Caledonian Distillery
(uttalas "kalle d'oonian")
Det har funnits två destillerier med namnet, det första byggdes i Campbeltown 1823 och lades ner 1851. Det var förhållandevis litet och producerade enbart maltwhisky. Nedläggningen berodde till stor del på att det byggdes enorma graindestillerier bl a det nya Caledonian (som från början hette Edinburgh Distillery) i utkanten av Edinburgh, av Graham Menzies 1855. Placeringen var noga utvald, mellan North British Main Railway och Union Canal, varifrån processvattnet togs. Destilleriet kallades informellt för "the Cally".
Det var på sin tid Storbritanniens näst största graindestilleri med en årsproduktion på över nio miljoner liter grainwhisky. Den överproduktion av grainwhisky som drabbade whiskybranschen under senare delen av 1800-talet påverkade även Caledonian. Som ett alternativ till den förlustbringande produktionen av ordinär "patent still spirit" installerade man därför två stora traditionella kittelpannor i pannhuset. I dessa påbörjade man sedan tillverkning av "Irish-style Malt Whiskey" med marknadsföringsudden speciellt inriktad mot den stora koloni irländska immigranter som då slagit sig ner i Skottland. Den 29 september 1940, under "blitzen", träffades destilleriets lagerhus av en flygbomb och 5,5 miljoner liter whisky flammade ögonblickligen upp i ett sällan skådat eldhav. Produktionen lades slutligen ner 1988 men flera av dom k-märkta byggnaderna finns fortfarande kvar och är i dag bostäder. Den höga skorstenen finns fortfarande kvar.

Lagrad i 45 år, finns på systemet. Där finns också en 46-åring från 1964.