Ardmore
(uttal)

 
Ardmore grundades 1898 av blandfirman William Teachers & Sons. Destilleriet ligger invid järnvägen mellan Aberdeen och Inverness i byn Kennethmont och betyder 'den branta sluttningen'. Syftet med att starta destilleriet var som många andra nystartade destillerier i slutet på 1800-talet att förse blended industrin med maltwhisky och i detta fall ägarnas egen blended, Teachers Blend. 1974 byggdes destilleriet ut, bland annat från fyra till åtta spritpannor. Den ökade produktionen gjorde det ekonomiskt fördelaktigt att stänga den egna mältningen och köpa in färdigmältat korn. Ardmore ägs sedan 1976 av Allied Distillers och är ett av de största destillerierna i Skottland där huvuddelen av whiskyn går till blended. Ardmore tillhör de få destillerier som har ett eget tunnbinderi där faten renoveras och förbereds för lagring.

En Speyside som lätt förväxlas för att vara en Islaywhisky. Oljig och rökig med undanskymda toner av sherry och frukt.

Ardmore tar sitt vatten från 14 källor strax söder om destilleriet vid Knockandy Hills. Kornet köps sedan mitten av 70-talet från Buckies mälteri rökt till nästan 10 ppm. Mäskkaret tar 12 ton och är i rostfritt stål. Destilleriet har hela 14 jäskar av oregonfuru som sammanlagt har en kapacitet på 90.000 liter. De åtta lökformade spritpannorna har alla samma kapacitet med 15.000 liter. Det är fyra mäskpannor och fyra spritpannor. Spritpannorna skiljer sig från mäskpannorna då de har något längre halsar. Ardmore eldar fortfarande på det traditionella sättet med kol under pannorna vilket sägs bidra till Ardmores fina karaktär. De lagrar nästan uteslutande på begagnade bourbonfat. Faten förvaras sedan i lagerbyggnader intill destilleriet och på centrallager i Dumbarton. Ardmore Distillery producerar över tre miljoner liter per år där endast ett fåtal fat hamnar på marknaden som single malt. Oberoende buteljerare rankar Ardmore högt på grund av dess kvalité. 

Ardmore Distillery,
Kennethmont, Huntly, Aberdeenshire, AB54 4NH
Skottland

Tel: +44 (0)1464 831213


Besökare: Besökare tas endast emot efter överenskommelse. Öppet under sommarmånaderna 12.00-16.30.

Ägare: Allied Distillers

http://www.ardmorewhisky.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Ardmore_Single_Malt

 


Mäsktunna (mashtun)

Jäskar (washbacks)

Kittelpannor (pot stills)

Kontrollrum
 

 

Copyright
Jörgen & Anita Norrblom

Design
Webbans Illustrationer 2005