Hazelburn Distillery, 1845-1925

Millknowe Road, Campbeltown, Argyll

Idag har destilleribyggnaderna och de flesta lagerhus rivits, men några av de gamla lagerhusen finns kvar.
Nu ligger ett tre våningar högt företagshotell på destillerifastigheten. Redan under 1700-talet låg ett litet destilleri (eventuellt bryggeri) med namnet HazelburnLongrow Street, men om detta saknas nästan helt uppgifter. År 1B45 byggdes en ny produktionsanläggning med namnet Hazelburn DistilleryMillknowe Street av bröderna Matthew och Daniel Greenlees samt Archie Colvill (vars far drev Dalaruan Distillery) i bolaget Greenlees, Colville & Company. På den 3 hektar stora tomten låg enligt vissa uppgifter tidigare en gammal parlamentsbyggnad.

Det nya Hazelburn kom att bli det största och mest framgångsrika av alla destillerier i Campbeltown. Det hade en beräknad årlig produktionskapacitet på drygt 1,14 miljoner liter, även om den största noterade faktiska årsvolymen stannade vid 880 000 liter.

På destilleriområdet fanns tre stora kornlador, tre stora mältningsgolv och tre stora kölnor. I tunnrummet fanns nio jäskar som vardera rymde 27 280 liter. I pannhuset fanns en av de största mäskpannorna i Campbeltown (31 822 liter) samt två spritpannor på vardera 8 180 liter med stora externa 'worms'. De två spritpannorna var försedda med en tidig tubvärmeväxlare som fungerade som 'purifier', ett arrangemang som Alfred Barnard beskriver på följande sätt:
"The bodies of these two Stills are of the ordinary Pot Still pattern made entirely of copper, but built to certain exact proportions. They are surrounded by brick work; underneath is a furnace so arranged that the flues carry the heat all around, and there is no heating by steam to these Stills. There is, however, a peculiarity in the form of the heads which we have not seen in any other Distillery. The tops instead of being of the ordinary pear-shaped heads are composed of 32 chambers or tubes in each Still, terminating in a dome just before passing into the worm. These tubes are enclosed in a copper case which serves as a condenser, a stream of cold water being kept flowing around the pipes whilst the Stills are 'at work'. By these means a large proportion of the fusel oil which otherwise would pass off in the form of vapour along with the spirit is thrown back into the Still, and the pure Spirit are allowed to pass through the columns into the worm free of impurity."

Hazelburns nio lagerhus rymde ekfat innehållande sammanlagt 2,3 miljoner liter whisky. Omkring 1890 hade lagerhusen blivit helt fyllda med ekfat. Den nydestillerade Hazelburnspriten fick då transporteras med häst och vagn till lagring i bolaget Greenlees nybyggda lagerhus med plats för 15 000 fat som låg på Osborne Street i Glasgow. År 1920 såldes Hazelburn till bolaget Mackie & Company Distillers, som i sin tur 1924 ombildades till White Horse Distillers Limited, ett bolag som slukades av Distillers Company Limited (DCL) tre år senare.

Whiskyproduktionen vid Hazelburn inställdes 1921, men destilleriet var i produktion periodvis därefter fram till den slutgiltiga stängningen 1925. Hazelburns lagerhus användes för lagring av whisky från andra destillerier tiotals år efter stängningen. Under senare delen av 1970-talet var även Scottish Malt Distillers huvudlaboratorium förlagt till Hazelburns lokaler. När DCL drastiskt skar ner sin verksamhet 19B3 avvecklades verksamheten vid både laboratoriet och lagerhusen.

Destilleriets mäskvatten togs ur den kommunala vattentäkten Crosshill Loch. Därutöver fanns två tio meter djupa borrade brunnar på destilleriområdet.

Destilleriet Springbank, också i Campelbeltown, gör idag en whisky som kallas ’Hazelburn’ efter det gamla destilleriet. Den finns i flera olika varianter.

http://www.springbankwhisky.com/

http://www.springbankwhisky.com/whisky/hazelburn/